Hanne Nexø Jensen

Associate Professor, University of Copenhagen

 

Dr Hanne Nexø Jensen is Associate Professor in public administration with a special interest in gender and organisational change as well as teaching and learning development. Dr Jensen teaches Political Research Design, Gender and Politics and supervises BA and MA thesis students, including feminist institutionalism and feminist methods within these contexts. Dr Jensen’s recent research deals with students as knowledge creators during group supervision. Another field of interest is development of teaching and learning in higher education in general and Research-Teaching-Integration as a specific perspective.

Read more from Dr Hanne Nexø Jensen: 

Hyldegård, J.S. & Jensen, H.N. (2020) Klyngevejledning som driver for specialestuderendes videnskabelsesproces. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 15(29), pp 87-104. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/119330 (Cluster supervision as a driver for MA-thesis process of knowledge creation).

Damsholt, T. Jensen, H.N.; Rump, C.Ø. (red.) Videnskabelse på universitetet: Veje til integration af forskning og undervisning. København: Samfundslitteratur. (Knowledge creation at the University. Ways of integrating Research and Teaching).

Jensen, H.N. (2009) Feministisk institutionalisme og kommunal strukturreform. Kvinder, Køn og Forskning. 18(1), pp. 8-17. https://tidsskrift.dk/KKF/article/view/27991 (Feminist institutionalism and the municipality reform).